1.3.19

SEGUIM TREBALLANT PER L'EQUIPARACIÓ SALARIAL

Perquè ELS FACULTATIUS I TÈCNICS del CME NO SOM NI MÉS, NI MENYS que la resta de funcionaris del CMEAFITCME segueix reclamant EQUIPARACIÓ SALARIAL en relació amb la resta de  funcionaris del Cos.

Com ja sabeu, l'any 2006 es va signar un acord d'aprovació de condicions de treball dels funcionaris del CME que va suposar un augment retributiu d'un 7'42 % respecte a les retribucions anuals (per exemple, en el cas de mosso es va traduir en uns 2000 euros anuals) que es va aplicar a tots els membres del Cos excepte als facultatius i tècnics del CME. 

Des d'AFITCME hem estat treballant per reclamar que l'Administració corregeixi aquest GREUGE HISTÒRIC i hem reclamat que l'augment retributiu previst a l’acord de 2006 també s'apliqui als funcionaris de l'escala de suport. Ho hem reclamat en el transcurs de reunions amb les més altes instàncies del Departament, en nombroses intervencions en el Consell de la Policia i en les diferents meses de negociació en les que hem participat. No obstant, davant la negativa reiterada i la manca de resposta per part de l’Administració, el juliol de 2018  AFITCME va registrar formalment una sol·licitudper demanar que es reconegui i faci efectiu el dret de tots els facultatius i tècnics integrats a l'escala de suport a percebre l'increment del complement específic contemplat a l'Acord de 2006, amb efectes retroactius des del moment en què van adquirir tal condició i fins que deixin d'ostentar-la, amb abonament dels interesssos de demora corresponents. 
En no rebre cap resposta, vam tornar a requerir-la per escrit adreçat al Director General de la Policia, també en el marc del Consell de la Policia del novembre i fins i tot vam interposar una queixa al Síndic de Greuges per tal d'obligar a l'Administració a respondre la nostra petició. 

Com que considerem que els FACULTATIUS I TÈCNICS DEL CME NO SOM NI MÉS, NI MENYS QUE LA RESTA DE FUNCIONARIS DEL CME, si no rebem de part de la Direcció General de la Policia resposta satisfactòria a la nostra petició, RECORREREM A LA VIA CONTENCIOSA PER DEFENSAR EL DRET DE TOTS ELS FACULTATIUS I TÈCNICS A PERCEBRE L’AUGMENT RETRIBUTIU que ja es va aplicar a la resta de funcionaris del CME l'any 2007.

Per veure la sol·licitud, accedeix a la part privada

AFITCME, L'ÚNIC SINDICAT QUE REPRESENTA EXCLUSIVAMENT ELS INTERESSOS DELS FACULTATIUS I TÈCNICS.

Perquè AFITCME ET REPRESENTA, l’11 de març VOTA AFITCME!