18.2.19

DETECCIÓ NECESSITATS FORMATIVES PER PREPARAR OPOSICIONS

En resposta a nombroses peticions que hem rebut per part de funcionaris interins que volen preparar-se els temaris de cara a properes oposicions, des de la Junta Directiva d'AFITCME estem valorant si és viable organitzar algun tipus de formació preparatòria (en grup).

Respecte a la part general dels temaris, que és comuna a totes les titulacions,  considerem que podria ser viable organitzar sessions formatives setmanals. Però com a pas previ a organitzar formació d'aquest tipus necessitem conèixer si hi ha un volum important de persones interessades en utilitzar aquest servei.
 
En cas que estigueu interessats en assistir setmanalment a sessions formatives sobre la part general del temari de les oposicions de facultatiu i tècnic del CME  (en horari de tarda i dia pendent de determinar),  ens ho comuniqueu responent aquest correu abans del dia 24 de febrer. (No podem avançar quin dia ni en quin horari es faria la formació ni on s'impartiria, però molt probablement seria a Barcelona en horari de tarda pendent de determinar)

D'altra banda, respecte a la part especifica dels temaris de les diferents titulacions, som conscients que al tractar-se de  titulacions diferents és inviable crear grups prou nombrosos per totes les titulacions. No obstant, aprofitem aquest correu per obtenir dades orientatives per valorar si hi hauria demanda suficient i podria ser viable organitzar formació específica per algunes titulacions. Per tant, si hi esteu interessats, us demanem que ens comuniqueu el vostre interés, abans del dia 24 de febrer.

Com sempre, per qualsevol consulta, restem a la vostra disposició.

Junta Directiva d'AFITCME