28.2.13

Publicació de l'Acord pel qual s'adopten mesures reducció despeses de personal per 2013

Avui s'ha publicat al DOGC l'ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2013.

Per veure l'acord, accediu a la notícia a la part privada.