9.1.19

ACORD PER INCREMENTAR EL SOU UN MÍNIM D'UN 2'25 %

Ahir, 8 de gener, la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració va acordar incrementar les retribucions de tots els funcionaris de la Generalitat -inclosos els membres del CME- amb efectes del mes de gener de 2019. L'acord signat, preveu incrementar un 2'25 % les retribucions bàsiques i complementàries. Així  mateix, en funció del PIB, l'increment podria augmentar fins un 0'25 % més per aquest any.

Finalment, l'acord signat també preveu un increment de 0'25 % de la massa salarial en els termes que assenyala l'article 3 del Reial Decret LLei 24/2018, de 21 de desembre (que estipula que es podran fer aportacions als plans de pensions o contractes d'assegurances col·lectives).

Aquest acord signat ahir és la confirmació de l'acord signat el 9 de març de 2018 entre les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CSIF i el Govern de l'Estat, que preveia un increment fixe d'un 6 % en tres anys (1'75 % el 2018, un 2'25 % el 2019 i un 2 % el 2020) i un variable en funció del PIB espanyol, del qual ja us vam informar el dia 14 de març de 2018.

No obstant, aquests augments retributius previstos a l'Acord signat ahir no s'aplicaran fins que no entri en vigor la normativa legal que ho habiliti i que l'Administració s'ha compromés a impulsar. Tan aviat com en tinguem notícies, us anirem informant.

Per consultar el text de l'acord, accediu a la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME 

13.12.18

ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS DEL CME ESTEM TANCATS AL DEPARTAMENT d’INTERIOR

Com a continuació del que us vam informar ahir sobre la convocatòria de concentració davant del Departament d’Economia, us informem que a les 18.30 d’ahir els representants de totes les organitzacions sindicals del CME ens vam reunir al Departament d’Economia amb el secretari general d’aquest departament, la directora general de pressupostos, la directora de serveis del departament d’Interior i la subdirectora de recursos humans de la DGP amb la finalitat de comunicar-los de manera directa les demandes que s’estan plantejant des del col.lectiu de treballadors del CME. D’aquesta reunió vam sortir amb una convocatòria per avui a les 9 del matí a la seu del Departament d’ Interior, a la qual hem tornat a assistir, per la part social,  els representants de totes les organitzacions sindicals representatives  del CME, i per part de l’administració el secretari general i la directora de serveis del departament d’Interior, el director general de la policia, la subdirectora de recursos humans de la DGP i els representants d’Economia i Funció Pública al Consell de la Policia. 
Malauradament els representants de l’administració s’han aixecat de la taula sense fixar data per la propera reunió, però amb el compromís de constituir en breu la comissió de seguiment de l’acord de 2008 per intentar complir-lo. Atès que considerem que la situació és insostenible i necessita una resposta immediata, la part social no ens hem aixecat de la taula i hem decidit continuar a la sala del Consell de la 9a planta del Departament d’Interior fins que els representants de l’administració tornin a reprendre la reunió. Així mateix, també s’ha tornat a convocar una nova concentració de funcionaris del CME davant del departament d’Economia en suport a les reivindicacions de millora. US HI ESPEREM!!!!

Comitè permanent d’AFITCME

12.12.18

CALENDARITZACIÓ RETORN PAGUES EXTRAORDINÀRIES 2013 I 2014 i COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

En relació amb la convocatòria de vaga i la manifestació prevista per avui, amb la finalitat de reclamar el retorn de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 i la resta de drets retallats, us comuniquem que s'han desconvocat perquè ahir es va arribar a un ACORD entre l'Administració i les organitzacions UGT, CCOO i USOC, en virtud del qual l'any 2019 ens retornaran un 40 % de la paga de 2013, en dos trams: un 10 % el primer trimestre i el restant 30 % un cop aprovada la llei de pressupostos de l'exercici de 2019; l'any 2020, ens abonaran el 60 % restant de la paga de 2013, el 2021 el 55 % de la paga de 2014 i el 2022 el restant 45 % de la paga de 2014.

Així mateix, l'acord també preveu que respecte al complement de productivitat l'any 2021 es recuperarà el 50 % i l'any 2022 el restant 50 % i el compromís de convocar la Mesa General de Negociación dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat durant la primera quinzena de gener de 2019, amb la finalitat de negociar mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar, entre altres.

No obstant, la plataforma mosS.O,S i els sindicats del CME hem decidit mantenir la convocatòria de concentració,  però avançant l'hora de la convocatòria a les 16 hores i traslladant-la a les portes del Departament d'Economia (Rambla de Catalunya 19-21), mentre duri la reunió prevista per aquesta tarda a la Secretaria General d'Economia, en la qual també s'ha demanat l'assistència del secretari del Departament d'Interior.

Per tant, des del comitè permanent d'AFITCME us comuniquem que queda DESCONVOCADA la concentració d'avui a les 17.30 a la plaça d'Antonio López, però DONEM SUPORT I US CONVIDEM A ASSISTIR A la CONVOCATÒRIA  DE CONCENTRACIÓ  a les portes del Departament d'Economía, a la Rambla de Catalunya, 19-21, de Barcelona, aquesta tarda a partir de les 16 hores.

Podeu consultar l'acord a la part privada

Comitè Permanent d'AFITCME 

11.12.18

AFITCME DONA SUPORT A LA VAGA CONVOCADA PEL 12 D

Pel proper dimecres 12 de desembre s'ha convocat una aturada del sector públic català per denunciar que som els únics funcionaris públics de l'Estat espanyol que encara no hem cobrat les pagues extraordinàries de 2013 i 2014.

Davant l'actual context de creixement econòmic, el retorn de les pagues extraordinàries i la resta de drets que encara falten per recuperar haurien de ser de les primeres mesures que el Govern hauria d'haver previst. Però atès que les últimes reunions entre representants de Funció Pública i les organitzacions sindicals convocants de la vaga no han permés resoldre el conflicte, us informem que malgrat que els funcionaris del CME no podem exercir el dret de vaga ni accions substitutives d'aquestes o concertades amb la finalitat d'alterar el normal funcionament dels serveis, com que compartim les legítimes reivindicacions que han motivat aquesta vaga, des de la Junta Directiva d'AFITCME donem el nostre màxim suport a les organitzacions sindicals convocants i als treballadors de la Funció Pública Catalana que s'hi adhereixin. 

Així mateix, també ens sumem a la convocatòria de les organitzacions sindicals del CME de participar, juntament amb la resta de treballadors de la Generalitat, en la manifestació de demà a les 17.30 hores a la Plaça d'Antonio López de Barcelona,  on ens trobarem a les 17 hores i vestits de negre.

Junta Directiva d'AFITCME 

Demanem contenidors d'indicis adients

Com a continuació de l'escrit que vam presentar juntament amb SAP-FEPOL denunciant a la SGPRSL que la falta de contenidors adients pel transport d'indicis perillosos posa en perill la seguretat dels treballadors, hem registrat un escrit demanant que no es reciclin els contenidors d'indicis i que s'adquireixin contenidors d'acord amb la ISO 18385.

La tramesa d'indicis als laboratoris es fa actualment en contenidors improvisats i sovint reciclats, el que implica un risc de transferència d'ADN entre indicis.

Des d'AFITCME demanem que es donin les instruccions oportunes per prohibir el reciclatge de contenidors d'indicis pel perill de contaminació de la mostra que implica.

També demanem que s'adquireixin contenidors adients d'acord amb la normativa ISO 18385 per prevenir la contaminació dels indicis amb ADN extern.

Podeu accedir a la sol·licitud presentada i a la documentació adjunta en la part privada.

26.11.18

Denunciem que el sistema de transport d'indicis al laboratori biològic posa en risc la seguretat de les persones que els manipulen

En col·laboració amb SAP-FEPOL, hem denunciat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral que el CME no disposa de contenidors adients pel transport d'objectes perillosos i es fan arribar als laboratoris en contenidors improvisats sense garanties de seguretat. Aquesta falta de mitjans posa als treballadors en risc de punxades i talls amb objectes contaminats amb fluids biològics que poden contenir patògens perillosos (hepatitis, VIH, etc.).

En l'escrit presentat, podreu trobar, a tall d'exemple, diverses fotografies que il·lustren el tipus de risc que denunciem.

Per a qualsevol informació addicional, restem a la vostra disposició.

Junta Directiva d'AFITCME

14.11.18

Publicació Instrucció 8/2018, sobre absències per IT i per visita médica dels membres del CME

S'ha publicat a la intranet la Instrucció 8/2018, de 12 de novembre, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal (IT) i per assistència a consulta médica dels membres del CME, que deroga la Instrucció 6/2017, de 8 d'agost.

Per a més informació, entreu a la part privada.

19.10.18

PERCEPCIÓ DEL 100% DE LES RETRIBUCIONS A PARTIR DEL PRIMER DIA DE BAIXA

Ahir es va publicar al DOGC el Decret LLei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic, que ha entrat en vigor avui, divendres 19 d'octubre. 

D'ara endavant, els funcionaris que a partir d'avui passin a la situació d'incapacitat temporal percebran, en tots els casos, un complement de la prestació econòmica d'incapacitat temporal fins el 100 % de les retribucions fixes i periòdiques del mes d'inici de la incapacitat temporal. (Tingueu present que això només s'aplicarà als funcionaris que agafin la baixa a partir d'avui, però no als que des d'ahir o abans ja estiguessin de baixa sense estar en cap dels supòsits que ja donaven dret a demanar la millora del 100 % de retribucions).

Per a més informació, accediu a la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME 

24.5.18

Jubilació Anticipada per tots els membres del CME JA!

Ahir a Madrid hi va haver una concentració en defensa de la jubilació anticipada de les policies locals, a la qual AFITCME, junt amb altres organitzacions representatives del CME, va donar suport.

En relació amb la jubilació anticipada dels membres del CME, la postura d'AFITCME continua sent la mateixa que hem defensat els darrers anys davant dels representants de l'Administració i també en seu del Consell de la Policia, on hem comptat amb el suport de la resta de sindicats representatius del CME: JUBILACIÓ ANTICIPADA PER TOTS ELS MEMBRES DEL CME

En aquesta línea, davant de la propera constitució del nou Govern i dels diferents aconteixements que es puguin succeir, continuarem treballant amb l'objectiu d'assegurar-nos que quan arribi el moment en que es publiquin les normes que regulin l'opció d'acollir-se  a la jubilació anticipada i es reguli la corresponent sobrecotització dels membres del CME que vulguin jubilar-se anticipadament, els funcionaris de l'escala de suport no tinguem cap problema per acollir-nos-hi, igual que la resta de funcionaris del CME.

Des d'AFITCME DEFENSEM LA JUBILACIÓ ANTICIPADA PELS FACULTATIUS I TÈCNICS DEL CME!!!! 

Junta Directiva d'AFITCME
27.4.18

AFITCME sol·licita millores en la gestió dels reactius del laboratori

En data d'avui, des d'AFITCME hem registrat diverses sol·licituds i peticions d'accés a la informació adreçades a la SGRH de la DGP amb l'objectiu de millorar la gestió de materials i reactius al laboratori biològic de la DPC.

Concretament es demana modificar el sistema de gestió per garantir que s'aporten els recursos humans i tècnics necessaris per implementar un sistema de gestió de material i reactius que permeti un control de comandes, estocs i caducitats per assegurar sempre la disponibilitat i el seu bon estat.

Junta directiva d'AFITCME