12.7.17

APLICACIÓ DE L'INCREMENT DE L'1 % EN LA NÒMINA DE JULIOL

La Generalitat té previst abonar en la nòmina d'aquest mes de juliol l'1 % d'increment de les retribucions del personal, amb efectes retroactius del mes de gener de 2017, en compliment de les previsions de la LLei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

La Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 va preveure l'aplicació a les retribucions del personal del sector públic dels increments retributius que pugués establir l'Estat, respectant-ne el seu percentatge màxim. Un cop s'ha publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, la Generalitat aplicarà aquest increment de l'1%. 

6.7.17

MODIFICACIÓ OFERTA PÚBLICA LLOCS DE TREBALL MOSSO I FACULTATIU PERIODISME i NOVA OFERTA PARCIAL DE PLACES DEL CME PER 2017

En relació amb l'oferta pública de 5 places de personal facultatiu llicenciat en periodisme i de 500  places de l'escala bàsica-mosso que es va aprovar mitjançant l'acord de govern del dia 18 d'abril de 2017 publicat al DOGC el dia 20 d'abril de 2017, ahir es van publicar al DOGC dos nous acords de govern: 

  • D'una banda, l' ACORD GOV/88/2017, de 4 de juliol, pel qual es modifica l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, en el sentit de modificar l'annex de l'Acord  de govern del dia 18 d'abril per suprimir les 5 places corresponents a personal facultatiu, periodisme, i reduir de 500 a 50 les places d'escala bàsica-mosso

  • I  d'altra banda, també es va publicar l'ACORD GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, segons el qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de 455 places del CME per a l'any 2017, de les quals 450 corresponen a escala bàsica-mosso i 5 a personal facultatiu, periodisme.

Per a més informació, consulteu la part privada.
 
Junta Directiva d'AFITCME

25.5.17

AFITCME SIGNA L'ACORD DE 15 DE MAIG DE 2017 DE MILLORA DE CONDICIONS LABORALS

Tres mesos després de les mobilitzacions que vam promoure des de la plataforma d'unitat sindical i fruit de les negociacions que hem anat mantenint setmana rere setmana amb l'Administració, finalment la setmana passada es va donar per tancat el procés de negociació  amb l'elaboració d'un acord que comporta una millora de condicions laborals que l'AFITCME ha decidit signar.

Per a més informació, accediu a la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME

25.4.17

PUBLICADA OFERTA PÚBLICA DE LLOCS DE TREBALL DE FACULTATIU PERIODISME

Malgrat que en seu del Consell de la Policia l'Administració va informar que pel 2017 no tenia previst publicar oferta pública de llocs de treball de l'escala de suport, hem detectat que dins de l'oferta parcial d'ocupació pública de 7721 places de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2017 aprovada per acord de govern del dia 18 d'abril de 2017 que s'ha publicat avui al DOGC PDF (50.17 KB), a part de 500 places corresponents a llocs de treball d'escala bàsica-mosso, també s'han inclòs en l'oferta pública 5 places de facultatius llicenciats en periodisme.

Junta Directiva d'AFITCME

22.3.17

NEGOCIACIÓ REOBERTA

Davant del trencament de la negociació per part de l'Administració, ahir al matí un grup de delegats de les diferents organitzacions sindicals que formem la plataforma sindical de Mossos d'esquadra (SAME, SAP, SEIME, SME i AFITCME) vam traslladar el malestar del nostre col·lectiu al Departament de Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda. L'objectiu era poder explicar les nostres reivindicacions i demanar que es respectin els acords signats i que estan bloquejats.

Malgrat que des del Departament de Vicepresidència van respondre la nostra reivindicació amb el tancament de les portes i la negativa a deixar accedir als nostres delegats i delegades a l'edifici, gràcies a la pressió dels concentrats vam aconseguir que finalment els representants dels sindicats de la cimera fóssim rebuts pels responsables del departament, a qui vam explicar la motivació de les nostres reclamacions. 

Així mateix,  amb aquesta acció també es va forçar que finalment el Departament d'Interior fes el pas de reobrir les negociacions que ells mateixos havien donat per tancades la setmana passada (després de tres reunions estèrils) i vam aconseguir el compromís per part dels responsables del Departament de la Vicepresidència de tornar a rebre'ns i escoltar les nostres reivindicacions els propers dies. 
 
Us anirem mantenint informats dels avenços que es produeixin.

Junta Directiva d'AFITCME

20.3.17

De moment, sense possibilitat d'acord a les reunions entre la cimera sindical i l'Administració.

Després de concentrar-nos davant del Parlament, els representants dels diferents sindicats que formem part de la cimera sindical (SAME, SAP, SEIME, SICME, SME i AFITCME) vam reunir-nos amb el Conseller, el Secretari del Departament d'Interior i el Director General de la Policia el mateix 8 de març. 
Així mateix,  el dia 16 de març vam mantenir una tercera reunió amb el Director General i la Subdirectora de Recursos Humans. 

En el transcurs d'aquestes dues reunions l'Administració ens va assegurar que no hi ha marge per incloure a la llei de pressupostos cap previsió que impliqui nous compromisos econòmics i ni tan sols complir els acords signats l'any 2008 i 2015 (que fan referència al darrer tram de l'equiparació retributiva amb la resta de cossos especials de la Generalitat i que -pel que fa als funcionaris de l'escala de suport- només està previst que s'apliqui als funcionaris adscrits a la DPC), com tampoc hi ha marge per retirar la proposta de modificació de l'article 48 de la Llei 10/1994 del projecte de llei d'acompanyament dels pressupostos. És més, per més inri, l'Administració ja ens ha confirmat el que ens temíem: que un cop s'hagi aprovat la nova versió de l'article 48 de la Llei 10/1994 no descarta retallar unilateralment altres drets dels quals sí podran continuar gaudint la resta de funcionaris de la funció pública.

Des del nostre punt de vista, tenint en compte la situació política actual, el compromís per part de l'Administració d'incloure noves partides als pressupostos de l'any 2018 no només no és cap garantia, sinó que sembla una nova presa de pèl. 

Així doncs, tenint en compte el posicionament de l'Administració, el conflicte col·lectiu continua obert i, malauradament, tot sembla indicar que es dilatarà en el temps....

Ben aviat us anirem informant de les accions i dels actes reivindicatius que portem a terme.

Junta Directiva d'AFITCME

7.3.17


6.3.17

NO RENUNCIEM ALS DIES ADDICIONALS D'APS A PARTIR DEL 6è TRIENNI

AFITCME i FEPOL fa temps que estem treballant per aconseguir que l'Administració ens reconegui el dret del qual gaudeixen la resta de funcionaris de la Generalitat de gaudir de dos dies addicionals d'assumptes personals per a tots els funcionaris del CME que tingueu, com a mínim, 6 triennis reconeguts en nòmina i, a partir del vuitè trienni, un dia addicional per cada trienni que es perfeccioni.  

Malgrat que les sentències ens donen la raó, l'Administració continua negant-se a reconèixer d'ofici aquest dret per tots els funcionaris del CME i, per més inri, mitjançant el projecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de 2017 pretén reformar l'article 48 de la Llei 10/1994, en el sentit de limitar que les disposicions relatives a permisos, llicències, vacances i règim d'absències que estableixi la normativa general de funció pública només se'ns pugui aplicar directament quan expressament ho disposi la normativa específica del CME, amb la intenció d'impedir que, entre altres drets, puguem gaudir dels dies de PAPs  a partir del 6è trienni que ja gaudeixen la resta dels funcionaris de la Generalitat i que mitjançant sentències judicials fermes el Jutjat ens ha reconegut. 

Des d'AFITCME considerem intolerable l'actitud de l'Administració i que mitjançant aquest projecte de modificació de l'article 48 de la llei de la Policia l'Administració ens vulgui prendre els drets que el Jutjat ens ha reconegut i es blindi per evitar reconèixer-nos altres drets que en un futur pugui arribar a concedir a la resta de funcionaris de la Generalitat. Per aquest motiu, com que la modificació de l'article 48 de la LLei 10/1994 ens sembla una presa de pèl, estem treballant amb totes les nostres forces per plantar-hi cara.
 
Dit això, a les persones que l'any passat ja vau presentar la sol·licitud d'extensió d'efectes de sentència i encara no heu rebut cap resposta, us comuniquem que el jutjat contenciós 11 de Barcelona ens ha comunicat que estan col·lapsats i que ho van tramitant a poc a poc.  Penseu que hi han més de 3000 sol·licituds presentades. De totes maneres, en el vostre cas -malgrat el que faci l'Administració- el Jutjat us acabarà reconeixent el dret per extensió d'efectes de sentència.

Ara bé, a tots els FUNCIONARIS QUE HEU COMPLERT EL SISÈ TRIENNI i l'any passat NO vau reclamar els dies addicionals mitjançant extensió d'efectes, us RECOMANEM que inicieu la via administrativa per sol·licitar-los abans que s'aprovi i entri en vigor la llei d'acompanyament de presssupostos de 2017

Els passos que heu de seguir els trobareu a la part privada del blog.

Junta Directiva d'AFITCME

3.3.17

EL 8 DE MARÇ ENS CONCENTRAREM DAVANT DEL PARLAMENT PER DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS

El projecte de Llei d'acompanyament dels pressupostos de 2017 preveu, entre altres, la modificació de l'article 48 de la Llei 10/1994, fet que discrimina als funcionaris del CME respecte a la resta de servidors públics de la Generalitat, ja que no ens permetrà recuperar -de manera automàtica quan ho facin la resta de funcionaris- el FAS, l'aplicació del complement de productivitat, l'increment anual de l'IPC, ni gaudir dels dies addicionals d'AP a partir del sisè trienni (que el jutjat ha reconegut per sentència i que la resta de funcionaris ja gaudeixen), ni l'aplicació de l'últim tram d'equiparació de l'acord de l'any 2008.
Així mateix, la llei de pressupostos tampoc contempla la recuperació del 5 % retallat l'any 2010 ni la jubilació anticipada pels membres del CME, cosa que sí que s'ha previst per a policies locals.

Davant d'aquest panorama, el mes de febrer AFITCME ha participat junt amb SAME, SAP, SEIME, SICME i SME en les cimeres sindicals convocades amb l'objectiu d'assolir unitat d'acció sindical en aspectes clau per als interessos del col·lectiu de funcionaris del CME, en les quals, entre altres mobilitzacions, es va decidir convocar una CONCENTRACIÓ el dia  8 DE MARÇ a les 11.30 hores, DAVANT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Coneixedora d'aquesta convocatòria, l'Administració va  reaccionar inmediatament i va convocar-nos a les organitzacions sindicals convocants per mantenir una reunió ahir a la tarda.  Durant el transcurs de la reunió, a part dels temes comuns que vam defensar junt amb la resta d'organitzacions, per part d'AFITCME també vam posar sobre la taula la necessitat de donar resposta a gregues històrics i problemes específics de la nostra escala, com el fet que hàgim estat exclosos de l'acord de 2006, que l'acord de 2008 no s'hagi aplicat a la majoria de funcionaris de l'escala de suport, que el nostre complement específic no segueixi la lògica retributiva de la resta d'escales, que el nivell mínim de destinació dels tècnics i dels facultatius del CME no sigui com el dels del CNP (25 i 27 respectivament), etc. 

Al llarg de la reunió l'Administració va exposar els esforços que el Departament d'Interior està fent per satisfer els interessos del nostre col.lectiu, però les organitzacions sindicals que conformem la plataforma d'unitat d'acció considerem aquests esforços del tot insuficients. 

Per tot això, atès que considerem que el projecte de pressupostos de 2017 és una presa de pèl pels funcionaris del CME INACCEPTABLE, juntament amb la resta dels sindicats hem decidit que NO pararem!!!   
Les nostres reivindicacions ens legitimen per plantar-nos davant del Parlament per defensar els nostres drets i exigir el que és nostre. 

EL DIA 8 DE MARÇ, A LES 11.30 HORES, CONCENTRACIÓ DAVANT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA!!!


Junta Directiva d'AFITCME

29.1.17

HORES D'ESCREIX PER L'ANY POLICIAL 2017-2018

Ja s'han fet públiques les hores d'escreix corresponents a l'exercici 2017-2018.
Per a més informació, consulteu la part privada.

Junta directiva d'AFITCME