2.10.17

IMPORTANT: En relació amb la convocatòria d'aturada general o vaga

En relació amb l'exercici del dret de vaga, us recordem la següent informació:

Segons disposa l’article 6.8 de la Llei Orgànica 2/1986 de les Forces i Cossos de Seguretat, els membres de les forces i cossos de seguretat NO poden exercir el dret a vaga ni accions substitutives d’aquestes o concertades amb la finalitat d’alterar el normal funcionament dels serveis. En el mateix sentit, l’article 68, lletra l) de la Llei 10/1994 disposa que participar en vagues, en accions substitutives d'aquestes o en actuacions concertades amb la finalitat d'alterar el funcionament normal dels serveis es considera una falta molt greu, que pot ser sancionada amb la separació del servei o amb la suspensió de funcions, per més d’un any i menys de sis, amb pèrdua de les retribucions corresponents. 

Conseqüentment, els funcionaris de l'escala de suport -en tant que som membres del CME- NO podem exercir el dret de vaga i, en cas de fer-ho, se’ns aplicaria el mateix règim disciplinari que a la resta de funcionaris del Cos.

No obstant, recordeu que SÍ tenim el dret de manifestar-nos i de sol·licitar permisos o llicències per assumptes propis o qualsevol dels altres previstos normativament. 


Per això, com a resposta a la violència totalment desproporcionada que es va exercir ahir contra els ciutadans de Catalunya, des del comité permanent d'AFITCME ens adherim a  la convocatòria de concentració simbòlica de 5 minuts que està prevista per avui a les 12 hores davant dels centres de treball en contra de les càrregues i la repressió d'ahir i donem el nostre suport a l'aturada prevista per demà, 3 d'octubre.

Si teniu qualsevol dubte sobre la qüestió o voleu fer alguna aportació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
  

Comité Permanent d'AFITCME

COMUNICAT GREUS FETS 1 D'OCTUBRE

Els sindicats que formem per de la FEPOL volem fer públic el següent comunicat conjunt en relació amb els greus fets ocurreguts a Catalunya el dia 1 d'octubre:

Comunicat conjunt FEPOL

1.9.17

REUNIÓ AMB EL CONSELLER D'INTERIOR I COMPENSACIÓ DISPOSITIU CRONOS

Ahir a la tarda vam assistir a una reunió bilateral d'AFITCME amb el nou conseller d'Interior, Sr. Joaquim Forn, en la qual també van assistir el Director General de la Policia, Sr. Pere Soler, i el Major, Sr. Josep LLuís Trapero.  Es tracta d'una entrevista que AFITCME va demanar el mes de juliol per poder-nos conèixer amb el nou conseller, en la qual vam exposar de primera mà els principals temes que afecten al nostre col·lectiu i que marquen la nostra acció sindical i durant la qual vam demanar que -al marge de les diferents circumstàncies que es puguin produir- l'Administració no deixi d'atendre les nostres demandes per  millorar les condicions laborals dels funcionaris de l'escala de suport.  El conseller va considerar que es tractava de peticions raonables i va delegar en el Director General de la Policia per tal que les gestionés.

Posteriorment, a les 18 hores, vam assistir junt amb les altres organitzacions sindicals representatives del CME a una altra reunió convocada per la subdirectora general de Recursos Humans (SGRH)  per analitzar quines serien les compensacions de l'operació especial cronos que es va activar a conseqüència de l'atemptat terrorista del 17 d'agost fins el dia 23.

L'Administració ens va assegurar que la seva voluntat és reconèixer l'esforç realitzat per tots els membres del CME mitjançant el pagament de totes les hores que es van treballar fora de l'horari habitual que s'hagués hagut de treballar en situació normal sense l'activació del dispositiu cronos.

Malgrat que d'entrada l'Administració només contemplava la possibilitat de compensar totes aquestes hores amb el pagament, les organitzacions sindicals vam demanar que es valori la possibilitat que, en funció del criteri de cada funcionari que les ha realizat, les hores treballades es puguin cobrar o compensar.  Restem a l'espera que tant Prefectura com l'Administració valorin si aquesta opció és assumible i que ens responguin.

Respecte a quan es podria fer efectiu el pagament de les hores, la SGRH ens va informar que ja s'han començat a fer les gestions necessàries perquè sigui el més aviat possible perquè la voluntat de l'Administració és que sigui durant aquest exercici pressupostari, però que difícilment es podran pagar abans del mes d'octubre o novembre.  

Així mateix, per part de les organitzacions sindicals també es va aprofitar per formular altres peticions com, per exemple, que l'Administració valori la possibilitat d'abonar les dietes que corresponguin segons el Decret 138/2008 (encara que s'hagin cobrat hores extraordinàries) o que s'aboni el quilometratge per l'activació d'aquelles persones que puguin demostrar que estaven lluny de la localitat de residència. Tan aviat com l'Administració les hagi valorat i ens respongui, us ho traslladarem.

Finalment, aprofitem aquestes línies per transmetre-us les felicitacions per la dedicació i bona feina desenvolupada per tots els funcionaris del CME, inclosos els de l'escala de suport, que ahir ens van fer arribar personalment el Conseller d'Interior, el Director General de la Policia, el Major i la SGRH, a les quals des de la junta directiva d'AFITCME ens sumem.

Per qualsevol qüestió, restem a la vostra disposició.

Junta Directiva d'AFITCME

18.8.17

DECLARACIÓ DE NECESSITATS DE SERVEI

En el dia d'avui, el Director General de la Policia ha dictat una Resolució de declaració de les necessitats de servei i d'establiment de les condicions de treball del dispositiu policial establert amb motiu de la situació d'emergència produïda per l'atemptat terrorista ocorregut el dia 17 d'agost de 2017.

Per accedit a la declaració, accedeix a la nostra part privada.

Junta Directiva d'AFITCME

COMUNICAT EN RELACIÓ ALS ATEMPTATS PATITS A BARCELONA I CAMBRILS

De totes les formes de violència, sens dubte, la pitjor és la que s'exerceix sobre innocents desprotegits.
Des d'AFITCME volem fer pública:

  • La nostra més enèrgica condemna de l'atemptat que van patir ahir Barcelona i Cambrils.
  • La nostra solidaritat amb les víctimes i el nostre condol a les famílies.
  • El nostre agraiment als ciutadans, que han demostrat en tot moment el seu civisme i solidaritat amb els afectats.
  • El nostre profund reconeixement a tot el personal d'emergències, els que sempre hi són quan els necessitem i que saben actuar amb professionalitat tot i l'enorme pressió a la quual es troben sotmesos en moments com aquest.
  • El nostre reconeixement especial a tots els nostres companys del CME per la seva tasca.
Junta Directiva d'AFITCME

8.8.17

NOVETATS RESPECTE AL RÈGIM D'ABSÈNCIES AL LLOC DE TREBALL PER INCAPACITAT TEMPORAL I MOTIUS DE SALUT

Avui, 8 d’agost, s’ha publicat la instrucció 6/2017, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de mossos d’esquadra que deroga la instrucció 10/2016, de 30 de novembre.
Per a mes informació, consulteu la part privada.
Junta Directiva d'AFITCME

RECONEIXEMENT DELS DIES ADDICIONALS DE PAP PER ANTIGUITAT

S'ha publicat la Instrucció 7/2017 sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries del CME per a l'exercici policial 2017-2018 que, per fi, reconeix el dret dels funcionaris del CME de gaudir anualment de dies addicionals d'assumptes personals per antinguitat.

Per a mes informació, consulteu la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME

7.8.17

PUBLICAT AL DOGC L'ACORD DE MILLORA DE CONDICIONS LABORALS

En el DOGC d'avui s'ha publicat la RESOLUCIO TSF/1946/2017, de 3 d'agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord, de 12 de juliol de 2017, entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, sobre condicions de prestació de servei (codi de conveni núm. 79100050132017).

Per a més informació, consulteu la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME

12.7.17

APLICACIÓ DE L'INCREMENT DE L'1 % EN LA NÒMINA DE JULIOL

La Generalitat té previst abonar en la nòmina d'aquest mes de juliol l'1 % d'increment de les retribucions del personal, amb efectes retroactius del mes de gener de 2017, en compliment de les previsions de la LLei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

La Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 va preveure l'aplicació a les retribucions del personal del sector públic dels increments retributius que pugués establir l'Estat, respectant-ne el seu percentatge màxim. Un cop s'ha publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, la Generalitat aplicarà aquest increment de l'1%. 

6.7.17

MODIFICACIÓ OFERTA PÚBLICA LLOCS DE TREBALL MOSSO I FACULTATIU PERIODISME i NOVA OFERTA PARCIAL DE PLACES DEL CME PER 2017

En relació amb l'oferta pública de 5 places de personal facultatiu llicenciat en periodisme i de 500  places de l'escala bàsica-mosso que es va aprovar mitjançant l'acord de govern del dia 18 d'abril de 2017 publicat al DOGC el dia 20 d'abril de 2017, ahir es van publicar al DOGC dos nous acords de govern: 

  • D'una banda, l' ACORD GOV/88/2017, de 4 de juliol, pel qual es modifica l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, en el sentit de modificar l'annex de l'Acord  de govern del dia 18 d'abril per suprimir les 5 places corresponents a personal facultatiu, periodisme, i reduir de 500 a 50 les places d'escala bàsica-mosso

  • I  d'altra banda, també es va publicar l'ACORD GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, segons el qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de 455 places del CME per a l'any 2017, de les quals 450 corresponen a escala bàsica-mosso i 5 a personal facultatiu, periodisme.

Per a més informació, consulteu la part privada.
 
Junta Directiva d'AFITCME