27.2.13

EL GOVERN APROVA NOVES RETALLADES RETRIBUTIVES PER 2013

Ahir el Govern va aprovar una nova retallada de les retribucions dels empleats públics en la mateixa quantia que als pressupostos de l'any 2012, amb la reducció de la retribució equivalent a una paga extraordinària, que  es farà efectiva en les nòmines dels mesos de juny i desembre amb el 50 % de reducció de cada mes. El propi text de l'acord de Govern estableix que, com que resta per determinar com s'establirà aquesta mesura (de manera lineal, progressiva,...), aquest acord és susceptible de ser objecte d'adequació o modificació en la llei de pressupostos de 2013.

En la reunió de la Mesa General de Funció Pública de 25 de febrer, els representants de l'Administració i els representants sindicals van negociar una clàusula segons la qual el Govern assumirà el compromís que en cas que des del Govern Central s'apliqui una nova retallada de retribucions per 2013, als funcionaris de la Generalitat no se'ns aplicarà la suma de les dues sinó la més gran.

Des de la Junta de l'AFITCME ens oposem totalment a l'imposició d'aquesta nova retallada, que és un nou atac als nostres drets, i denunciem que  l'Administració hagi intentat aparentar negociar amb les organitzacions sindicals representatives a la Mesa General de Funció Pública, sense voluntat real de negociar, per acabar imposant la nova retallada que ja estava programada. 

D'altra banda, ahir el Govern també va acordar reconèixer, amb efectes retroactius a 15 d'octubre de 2012, el dret a percebre el 100 % de les retribucions en els supòsits d'incapacitat temporal (IT) derivada de processos oncològics o que impliquin una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que aquestes tinguin lloc en un moment posterior a l'inici de la IT, i sempre que es correspongui a un mateix procés patològic. Aquesta mesura suposa l'equiparació, per fi, del règim aplicable als funcionaris de la Generalitat i de l'Administració General de l'Estat. 
Com que el proper 7 de març hi haurà la primera sessió del Consell de la Policia presidida pel Conseller Espadaler, esperem que, finalment, en el transcurs d'aquesta sessió, els representants del Departament ens puguin informar de primera mà de les afectacions d'aquestes mesures respecte els funcionaris del CME.

La Junta Directiva de l'AFITCME