22.4.10

Publicació de tres convocatòries pel torn de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5613) les resolucions IRP/1187/2010, de 8 d’abril, i IRP/1188/2010 i IRP/1189/2010, ambdós de 15 d’abril, de convocatòria de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra llicenciats en dret (DP/03/10) i ciències polítiques (DP/16/10) i seguretat viària (DP/26/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

Dret

Ciències Polítiques

Seguretat Viària