23.4.10

L'AFITCME presenta un informe sobre els riscos laborals identificats al SAJ

Després de visitar el Servei d’Assessorament Jurídic (SAJ) de la DGP, ubicat a l’edifici de les Corts de Barcelona, el delegat de prevenció de riscos de l’AFITCME ha redactat un informe al respecte, ha demanat que es faci una avaluació de riscos de cada un dels llocs de treball dels funcionaris adscrits en aquest Servei i ha proposat que es duguin a terme una sèrie de mesures correctores.

Si voleu més informació sobre la qüestió no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Junta Directiva de l’AFITCME