2.4.15

MOBILITAT DELS FACULTATIUS I TÈCNICS: JA TENIM SENTÈNCIA FERMA. EL TSJC DONA LA RAÓ A AFITCME EN EL RECURS CONTRA LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

Nova victòria judicial d'AFITCME: El TSJC declara nul·la la descripció de la clau del col·lectiu cossos GE que va aparèixer a l'RLT de 2012 i que limitava l'accés dels funcionaris de l'escala de suport als més de 1700 llocs de treball que tenen aquesta clau a la columna CC.

El TSJC ha estimat favorablement el recurs que va presentar AFITCME contra l'RLT publicada el juny de 2012 i ha declarat la nul·litat de l'RLT respecte als llocs de treball que tenen la clau GE i AE. Però no només això, sinó que també ha condemnat a l'Administració a pagar les costes del procediment fins el màxim de 500 euros.

Tal i com ja us hem anat informant des de juliol de 2012, des d'AFITCME enteníem que la modificació de la descripció de la clau GE limitava de manera totalment arbitrària i injustificada la mobilitat dels funcionaris de l'escala de suport, discriminant-los respecte la resta de cossos especials, i que la modificació de la descripció d'aquesta clau es va fer  per un òrgan que no era competent, sense seguir el procediment legalment establert i sense motivar-ho de cap manera.

Per a més informació, consulteu la part privada.

La Junta Directiva d'AFITCME.