2.4.15

Aclariment respecte a l'import corresponent als 44 dies meritats de la paga extra de Nadal 2012

Consulteu la nota informativa a la part privada.