21.2.15

RECLAMACIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE LES PAGUES EXTRES DELS ANYS 2013 I 2014

Continuant en la mateixa línia de lluitar per la recuperació de les quantitats meritades i no percebudes que l'Administració ha detret a tots els funcionaris els darrers anys, i tenint en compte les diferents sentències que han estimat el dret de cobrar els 44 dies meritats i no percebuts corresponents a la paga extra de Nadal 2012,  us comuniquem que la Junta Directiva d'AFITCME ha decidit reclamar el pagament de la part proporcional de les pagues extres de juny dels anys 2013 i 2014 per tots els funcionaris del CME.

El fonament d'aquesta nova reclamació és el mateix que ja va motivar les reclamacions individuals de la paga de Nadal de 2012: en el moment d'aprovar-se les respectives lleis de pressupostos, els funcionaris ja havíem generat un dret econòmic, que és el que ara hem reclamat en via administrativa.


En aquesta ocasió, enlloc de presentar reclamacions individuals, hem optat per presentar una única reclamació  en nom de tot el col·lectiu del cos de Mossos d'Esquadra.


Si voleu tenir més informació sobre els imports reclamats, accediu a la part privada.

Tan aviat com tinguem noves notícies, n'anirem informant.


La Junta Directiva d'AFITCME