20.2.15

Actualització designa persones beneficiàries pòlissa assegurança

Us recordem que la Generalitat de Catalunya té contractada una assegurança d'accidents personals que inclou els funcionaris del CME que cobreix la mort, la invalidesa absoluta, la invalidesa total i la invalidesa parcial de la persona assegurada produïdes per accident, tant en l'execici de la professió habitual com en l'àmbit de la vida privada.

Tenint en compte que les circumstàncies personals varien al llarg del temps, en el cas que la vostra situació personal hagi variat darrerament, us recordem la importància d'actualitzar la designa de les persones beneficiàries de la pòlissa d'assegurança de danys personals i per això us recomanem que complimenteu, signeu i lliureu al vostre servei d'administració el formulari DAD45 per tal que passi a formar part del vostre expedient personal.

La Junta Directiva d'AFITCME