26.7.12

Publicació al DOGC de l'acord d'adequació de les mesures de reducció retributives


En el DOGC d'avui s'ha publicat l'Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012, PDF (166.21 KB), que té per objecte adequar les reduccions retributives establertes als acords de Govern de 28 de febrer de 2012 i 29 de maig de 2012 a la mesura de supressió de la paga extraordinària del mes de desembre adoptada amb caràcter bàsic pel Govern de l'Estat.

Per consultar l'Acord i la informació addicional, accediu a la part privada.

Comitè Permanent de l'AFITCME