30.7.12

Formes de gaudiment de les reduccions jornada previstes en la Llei 5/2012 en el CME

A partir de l'entrada en vigor la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics es va modificar el règim jurídic de les reduccions de jornada per cura de fill/a. 

Tanmateix, en l'àmbit del CME, a part de les disposicions de la Llei 5/2012 també caldrà tenir en compte allò que disposa el comunicat intern de 13 de juliol de 2012, del subdirector general de Recursos Humans,  sobre les novetats que en matèria de reduccions de jornada per cura de fill/a va introduir l'esmentada Llei 5/2012. 

Per accedir al comunicat intern i a la informació addicional, accediu a la part privada.