10.2.11

AFITCME demana solucions per a les fuites de les campanes extractores dels laboratoris de la DPC

El passat 2 de febrer el personal del Laboratori Biològic de la Divisió de Policia Científica (Complex Central) va patir una exposició a vapors corrosius i irritants. Aquests vapors provenien de substàncies àcides que s'estaven manipulant en una campana extractora del Laboratori Químic, adjacent al Laboratori Biològic.

Aquest episodi va evidenciar una deficiència en la instal·lació de les campanes, que produeix fuites i envia els vapors d'extracció d'una campana a l'altra, fet que suposa un risc greu d'exposició a les substàncies amb les quals es treballa en aquestes campanes, que principalment son substàncies tòxiques, corrosives i irritants.

Davant de la gravetat d’aquests fets, el delegat de prevenció de riscos de l’AFITCME ha sol·licitat a l'Administració que intervingui ràpidament per prendre les mesures correctores adients, així com també ha demanat a l'Administració que, al més aviat possible, es faci una avaluació de riscos dels llocs de treball dels laboratoris de la DPC. Aquesta avaluació ja es va demanar amb anterioritat i es troba pendent de fer des de l'any 2009.

Restem a la vostra disposició per atendre qualsevol consulta,

Junta Directiva de l'AFITCME