18.1.11

L'AFITCME recorre en alçada la negativa de l’Administració a facilitar informació sobre el lloc de treball de facultatiu en seguretat viària

Tal i com ja vam informar en les notes de 5 de juliol i 8 i 20 d’octubre de 2010, l’AFITCME va presentar una sol·licitud adreçada a la Secretaria de Seguretat en la qual, entre altres, demanàvem informació i sol·licitàvem que se’ns lliurés còpia de tota la documentació que es va generar des de la Direcció General de la Policia (DGP) i que va servir de base per tal que la Comissió Tècnica de la Funció Pública acordés la creació del lloc de treball de facultatiu/iva seguretat viària sobre aquest lloc de treball.

Per ampliar la informació sobre aquest tema, accediu a la part privada.

Junta Directiva de l'AFITCME