5.8.10

Publicació de llistes provisionals

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5686) les resolucions IRP/2635/2010, IRP/2636/2010 i IRP/2637/2010 de 22 de juliol, per les qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de les convocatòries de concurs oposició, pel torn de promoció lliure, per cobrir places de la categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat en seguretat viària (DLP/26/10), ciències polítiques (DLP/16/10) i dret (DLP/03/10).

seguretat viària

ciències polítiques

dret

En el següent enllaç podeu trobar la previsió de dates de les diferents proves:
previsió