19.7.10

L’AFITCME demana la intervenció del Síndic de Greuges per tal que la retallada retributiva sigui realment progressiva

L’AFITCME ha presentat una queixa al Síndic de Greuges per demanar-li que insti al Govern de la Generaliltat a corregir la manca de progressivitat que es deriva de l’aplicació de la retallada retributiva establerta en el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig.

Els acords del Govern de la Generalitat de 18 de maig de 2010 estableixen que la reducció de les retribucions per als treballadors del sector públic es basa en el principi que el percentatge de reducció ha de ser superior per als sous més alts. En el mateix sentit, el preàmbul del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 maig, pel qual s’adopten les mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, esmenta que aquestes mesures miraran de distribuir de la forma més equitativa l’esforç a realitzar per part de tota la societat.

Tot i aquestes intencions la realitat és que, al final, la reducció ha comportat que els facultatius i tècnics siguem dels funcionaris que menys cobrem del cos de Mossos d’Esquadra (CME) i amb els quals més s’acarnissen les retallades retributives.

Aquest fet ve a augmentar el greuge històric que pateixen els membres de l’escala de suport en matèria retributiva. D’aquesta manera, quan hi ha hagut augments retributius per als membres del CME, els facultatius i tècnics n’hem resultat totalment exclosos (2006) o majoritàriament exclosos (2008) però quan ha arribat l’hora de les retallades aquestes han afectat al 100% del nostre col·lectiu i amb el percentatge més alt de tot el cos.

Des del primer moment hem considerat que les retallades retributives als funcionaris públics són injustes. Aquesta injustícia, però, esdevé indignitat quan el Govern no només retalla les nostres retribucions sinó que, a més a més, ho fa trencant amb el principi constitucional segons el qual tothom ha de contribuir al sosteniment de l’Estat d’acord amb la seva capacitat econòmica i a través de sistemes justos, igualitaris i progressius.

Des de l’AFITCME continuarem treballant i plantejant iniciatives contra aquesta injusta retallada i en favor d’unes retribucions dignes per als membres de l’escala de suport.

Podeu accedir al contingut íntegre de la queixa a través del següent enllaç:

Text íntegre de la sol·licitud

Junta Directiva de l'AFITCME