20.7.10

Publicació de cinc convocatòries pel torn lliure

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5674) les resolucions IRP/2427/2010 de 6 de juliol, IRP/2428/2010de 8 de juliol, IRP/2429/2010 i IRP/2430/2010 de 13 de juliol i IRP/2431/2010 de 14 de juliol, de convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra, psicologia (DPL/06/10), història (DPL/08/10), enginyeria industrial (DPL/23/10), farmàcia (DPL/12/10) i biologia-bioquímica (DPL/19/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

psicologia

història

enginyeria industrial

farmàcia

biologia-bioquímica