30.6.10

Publicació de tres convocatòries pel torn lliure

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5660) les resolucions IRP/2149/2010, IRP/2150/2010, i IRP/2151/2010 de 22 de juny, de convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra, llicenciats en dret (DPL/03/10), en ciències polítiques (DPL/16/10) i seguretat viària (DPL/26/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

dret

ciències polítiques

seguretat viària