28.6.10

L'AFITCME demana negociar amb l'administració els criteris per seleccionar els administradors de les proves d'accés al CME

Des de l'any passat l'AFITCME està fent gestions per evitar l'exclusió dels membres de l'escala de suport de les tasques de vigilància a les proves d’accés de mosso, tal i com ja hem anat informant en diferents notes, la última de les quals de 26 de maig de 2010.

En resposta a la sol·licitud a la qual feia referència la citada nota de 26 de maig, en un escrit de 21 de maig de 2010 la SGRH ha posposat fins l’any vinent escoltar les nostres propostes sobre els criteris de desempat fixats per la pròpia SGRH per seleccionar les persones que han participat en aquestes tasques durant els darrers anys.

Per deixar patent el nostre interés en la qüestió i amb l'ànim d'evitar que l'Administració fixi els criteris per seleccionar les persones que hagin d’administrar les proves d’accés al CME de l’any 2011 sense haver escoltat prèviament les nostres propostes, el 14 de juny de 2010 l’AFITCME ha presentat una nova sol·licitud per demanar expressament a la SGRH que abans de decidir-los ens convoquin formalment per tal que poguem exposar les nostres propostes i negociar la seva possible aplicació.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la sol·licitud presentada

Text íntegre de la resposta de la SGRH de data 21 de maig de 2010

Junta Directiva de l'AFITCME