11.12.18

Demanem contenidors d'indicis adients

Com a continuació de l'escrit que vam presentar juntament amb SAP-FEPOL denunciant a la SGPRSL que la falta de contenidors adients pel transport d'indicis perillosos posa en perill la seguretat dels treballadors, hem registrat un escrit demanant que no es reciclin els contenidors d'indicis i que s'adquireixin contenidors d'acord amb la ISO 18385.

La tramesa d'indicis als laboratoris es fa actualment en contenidors improvisats i sovint reciclats, el que implica un risc de transferència d'ADN entre indicis.

Des d'AFITCME demanem que es donin les instruccions oportunes per prohibir el reciclatge de contenidors d'indicis pel perill de contaminació de la mostra que implica.

També demanem que s'adquireixin contenidors adients d'acord amb la normativa ISO 18385 per prevenir la contaminació dels indicis amb ADN extern.

Podeu accedir a la sol·licitud presentada i a la documentació adjunta en la part privada.