26.11.18

Denunciem que el sistema de transport d'indicis al laboratori biològic posa en risc la seguretat de les persones que els manipulen

En col·laboració amb SAP-FEPOL, hem denunciat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral que el CME no disposa de contenidors adients pel transport d'objectes perillosos i es fan arribar als laboratoris en contenidors improvisats sense garanties de seguretat. Aquesta falta de mitjans posa als treballadors en risc de punxades i talls amb objectes contaminats amb fluids biològics que poden contenir patògens perillosos (hepatitis, VIH, etc.).

En l'escrit presentat, podreu trobar, a tall d'exemple, diverses fotografies que il·lustren el tipus de risc que denunciem.

Per a qualsevol informació addicional, restem a la vostra disposició.

Junta Directiva d'AFITCME