27.4.18

AFITCME sol·licita millores en la gestió dels reactius del laboratori

En data d'avui, des d'AFITCME hem registrat diverses sol·licituds i peticions d'accés a la informació adreçades a la SGRH de la DGP amb l'objectiu de millorar la gestió de materials i reactius al laboratori biològic de la DPC.

Concretament es demana modificar el sistema de gestió per garantir que s'aporten els recursos humans i tècnics necessaris per implementar un sistema de gestió de material i reactius que permeti un control de comandes, estocs i caducitats per assegurar sempre la disponibilitat i el seu bon estat.

Junta directiva d'AFITCME