7.11.16

AFITCME defensa el dret dels funcionaris de l'escala de suport a identificar-se només amb el número que consta en la seva TIP

Després de constatar la preocupació generada entre funcionaris de l'escala de suport que han participat en el concurs general per proveir llocs de treball de les categories de facultatiu i tècnic per la possibilitat que se'ls identifiqui mitjançant el seu DNI o el seu nom en la resolució del concurs que properament s'ha de publicar al DOGC, des d'AFITCME hem demanat a l'Administració que protegeixi la identitat d'aquests funcionaris de la mateixa manera que es fa amb la resta de membres del CME que participen en altres concursos: fent constar en la resolució el número d'identificació que consta en la nostra targeta d'identitat professional (TIP).

Tenint en compte que, des de fa anys, als funcionaris de la resta de categories del CME se'ls identifica únicament pel seu número TIP quan es publiquen al DOGC els seus nomenaments o cessaments i que, d'acord amb la resolució del director general de la Policia de 7 de maig de 2013 sobre l'acreditació de la identitat dels funcionaris de l'escala de suport, el personal de l'escala de suport ha de disposar d'una targeta d'identitat professional que ha d'incorporar el seu número identificatiu com a personal de la categoria de facultatiu/va o tècnic/a de l'escala de suport, considerem totalment justificada aquesta petició i no entendríem que tractant-se de la mateixa situació l'Administració es plantegés donar una tracte diferent al personal de l'escala de suport respecte al personal d'altres escales operatives.

Així mateix, pel cas que hi hagi alguns funcionaris que encara no disposin de la seva TIP, des d'AFITCME també hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans i a la Subdirecció General d'Administració i Serveis per tal que, amb carácter d'urgència, facin les gestions necessàries per esmenar-ho i que , en cas que per qualsevol motiu no sigui possible lliurar-los la TIP corresponent abans de la data prevista per la publicació de la resolució del concurs al DOGC, almenys, els comuniquin el més aviat possible quin és el seu número identificatiu.


Per a consultar les sol·licituds, accediu a la part privada.
Junta Directiva d'AFITCME