28.11.16

FORMACIÓ EN CATALÀ NIVELL C2. DESCOMPTES PER AFILIATS D'AFITCME

Com a afiliats d'AFITCME, podeu gaudir dels descomptes que ofereix FEPOL  en el marc de la seva oferta formativa. 

Entre l'oferta formativa de FEPOL hi trobareu formació en català nivell C2 (antic nivell D). Es tracta d'un curs que dóna accés a titulació oficial i té el següent preu: 
  • C2: 250€ (afiliats), 275€ (afiliats amb antiguetat inferior a 3 mesos) i 300€ (no afiliats).
Per a mes informació, truqueu al 933 426 810 o accedir a www.formaciofepol.cat (veure catàleg).

Junta Directiva d'AFITCME