5.12.14

NOVA VICTÒRIA JUDICIAL: sentències estimatòries sobre la part proporcional meritada de la paga doble de Nadal 2012

El jutjat contenciós administratiu ha resolt, amb sentència estimatòria, els recursos presentats en representació de 31 companys de l'escala de suport per reclamar el pagament de la part meritada de la paga doble de Nadal 2012 entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012. 

La decisió de la sentència que resol els esmentats recursos no es limita únicament a reconèixer el dret a percebre l'import corresponent als 44 dies meritats i no percebuts, sinó que també obliga a l'administració a satisfer als demandants "els interessos legals des del dia que hauria d'haver-se abonat i fins el dia del seu pagament". 

Aquesta victòria judicial hauria d'obligar a l'Administració a retornar els diners no abonats amb celeritat per evitar haver de pagar més interessos. 

Per tramitar i gestionar tots els procediments de reclamació de la part meritada de la paga extra de Nadal 2012 AFITCME ha col·laborat estretament amb els serveis jurídics del SAP, a qui volem  agrair el suport rebut i felicitar a tot el seu equip per l'èxit obtingut per la resolució de prop d'un centenar de recursos d'agents del CME.

Si ja heu iniciat els tràmits per cobrar la part meritada de la paga extra i no us hem notificat que sou cap dels 31 afiliats que han vist resolt el seu recurs, haureu d'esperar a que s'assenyali vista al vostre recurs i esperar sentència.

D'altra banda, si encara no heu iniciat els tràmits corresponents per reclamar la part proporcional de la paga extra de 2012,  us convidem a que presenteu la sol·licitud de reclamació en via administrativa i seguiu els passos descrits a l'enllaç  Reclamació pagament part paga extra de Nadal 2012 meritada entre 1 de juny i 14 de juliol.

La Junta Directiva d'AFITCME