12.1.15

FUMATA BLANCA: PER FI TENIM PROPOSTA D'ACORD DE MILLORA DE CONDICIONS LABORALS

Després de més d'un any de negociacions amb l'Administració i de nombroses sessions de treball en el marc de la comissió de negociació creada l'octubre de 2013, finalment, en el transcurs de la sessió del Consell de la Policia del 22 de desembre de 2014 algunes de les organitzacions sindicals representatives del CME, entre les quals AFITCME,vam comprometre'ns a sotmetre a consideració de la nostra afiliació el text de la PROPOSTA d'ACORD assolit, amb la finalitat de determinar la signatura o no d'aquest text.

A continuació enumerem alguns dels aspectes del contingut del pre-acord que afecten als facultatius i tècnics de l'escala de suport: 

-       desglossament dels llocs de treball de l'escala de suport que consten a l'RLT, identificant les unitats administratives de manera que es garanteixi la mobilitat coherent en els processos de selecció.

-       compromís de convocar concurs general de les categories de facultatiu i tècnic de l'escala de suport per a cada titulació, amb posterioritat a la modificació de la RLT i, en tot cas, en el terminimàxim de 6 mesos des de l'aprovació pel Govern de l'acord.

-       reserva d'hores en concepte de formació: dret a computar contra la prestació anual (com si fossin hores de treball efectiu) l'activitat formativa relacionada  amb les funcions o el lloc de treball desenvolupat, fins un màxim anual de 37 hores i mitja en concepte de formació.

-       Règim d'incompatibilitats:  compromís de l'Administració de constituir una comissió per estudiar el règim d'incompatibilitats amb l'objectiu d'elaborar, en el termini d'un any, el pertinent estudi conjunt amb els sindicats signants de l'Acord, que s'elevarà als òrgans legislatius adients per tal que es pugui procedir a la revisió del règim d'incompatibilitats.

-       Permís per compensació horària per treballar en determinats torns de dies festius assenyalats, entre els quals el torn de tarda del dia 5 de gener (aplicació del coeficient 1'5)

-       Millores de la regulació del gaudiment de vacances

-       La llicència per assumptes propis es podrà demanar a partir d'un sol dia, enlloc del topall mínim de 10 dies actuals.

- S'incorporen als mèrits els idiomes estrangers acreditats mitjançant titulació oficial. 

- Revisió de l'actual procediment d'atorgament de les medalles, distincions i felicitacions.

- Creació i impuls de la Fundació del CME (ajuts a vídues, orfes, malalties cròniques, invalideses,...)    

- Compilació de tota la normativa existent al CME en un text més simplificat (anul·lar les instruccions contradictòries, acabar amb la diversificació normativa...)

Si voleu conèixer més detalls del contingut de la proposta d'acord que afecten als funcionaris de l'escala de suport o accedir al text del pre-acord, entreu a la part privada.

I com sempre, si teniu qualsevol dubte, estem a la vostra disposició,


La Junta Directiva