12.4.13

Instrucció 1/2013, per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica d'IT


La Secretaria d'Administració i Funció Pública ha aprovat la Instrucció 1/2013 que estableix els criteris i el procediment per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms. 

Per accedir a la instrucció, al model de sol·licitud, i a la resta d'informació sobre aquesta notícia, accediu a la part privada.

Accedir a la notícia a la part privada

La Junta  de l'AFITCME