22.3.13

PUBLICACIÓ DEL DECRET LLEI 2/2013 DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE MILLORES DE PRESTACIÓ ECONÒMICA D'IT

Ahir es va publicar en el DOGC el Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

D'ara endavant, la Generalitat complementarà, des del primer dia, fins al 100 % de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat, en les situacions d'incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l'inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics.

Per accedir al Decret i a la resta d'informació sobre la notícia, accediu a la part privada.