27.12.12

PUBLICADES LES INSTRUCCIONS SOBRE VIDEOCONFERÈNCIES I D'INDEMNITZACIONS PER ASSITÈNCIA A JUDICIS

S'han publicat a la intranet les instruccions 18/2012, de 27 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris i el procediment per a la intervenció dels membres de la PG-ME en les actuacions judicials mitjançant videoconferència, i la 19/2012, de 27 de novembre, sobre la compensació de les declaracions en procediments judicials per part dels membres de la PG-ME.

Per accedir a la instrucció i a la informació addicional, accediu a la part privada.

Junta directiva de l'AFITCME