28.12.12

NOVA INSTRUCCIÓ DE PERMISOS I LLICÈNCIES

El 22 de desembre va entrar en vigor la Instrucció 20/2012, de 21 de desembre, per la qual s’adapten els permisos i llicències dels membres del cos de mossos d’esquadra, d’acord amb el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 

Per accedir a la instrucció i a la informació sobre les novetats que aporta, accediu a la part privada.
  
Junta Directiva de l'AFITCME