13.10.10

Publicació de llistes provisionals

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5733) les resolucions IRP/3191/2010, IRP/3194/2010, IRP/3196/2010, IRP/3197/2010 i IRP/3198/2010, de 5 d'octubre, i les IRP/3192/2010, IRP/3193/2010 i IRP/3195/2010, de 6 d'octubre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de les convocatòries de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir places de la categoria de facultatiu/iva, economia, arquitectura, periodisme, veterinària, infermeria, medicina, informàtica i enginyeria de telecomunicacions, de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria DPL/04/10, DPL/09/10, DPL/15/10, DPL/17/10, DPL/18/10, DPL/05/10, DPL/07/10 i DPL/11/10, respectivament).

Economia
Arquitectura
Periodisme
Veterinària
Infermeria
Medicina
Informàtica
Enginyeria de Telecomunicacions