11.10.10

L'Administració accedeix a rentar les bates de tot el personal dels laboratoris de la DPC

Després dels diversos contactes mantinguts sobre aquest tema i de les sol·licituds per escrit presentades a la Subdirecció General de Recursos Humans, finalment l'Administració ha accedit a estendre el servei de rentat de bates a tots els treballadors dels laboratoris de la Divisió de Policia Científica (DPC) exposats a riscos biològics, sigui quina sigui, la seva modalitat de contractació.

Aquest era un servei que, a instàncies de l’AFITCME, ja s’efectuava per al personal de l’escala de suport però no per als membres de les altres escales o cossos presents a la DPC.

Des de l'AFITCME sempre hem sostingut que no tenia cap sentit que aquest servei es circumscrivís als membres d’una escala concreta i que el que dictava el sentit comú era que es rentés la bata a tot el personal exposat a riscos biològics, independentment de quina fos la seva modalitat de vinculació amb l'Administració.

Finalment l’Administració ha atès afirmativament la nostra sol·licitud:

Sol·licitud presentada per AFITCME

Resposta de l'administració

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Comitè Permanent de l’AFITCME