14.9.10

FAS 2009: publicació de llistes provisionals

S'han fet públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del Fons d'Acció Social dels membres del CME per a l'any 2009, aprovades per la Comissió d'Acció Social el 10 de setembre de 2010, i es poden consultar a la intranet del CME. Les persones interessades podran formular reclamacions contra les llistes provisionals utilitzant el model corresponent (DAD 43). Cal recordar que el termini per presentar reclamacions és de 15 die hàbils i, per tant, finalitzarà el 29 de setembre de 2010, inclòs, excepte a Barcelona, Tarragona i LLeida, en les quals finalitzarà el 30 de setembre, inclòs.