7.5.10

Publicació de quatre convocatòries pel torn de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5624) les resolucions IRP/1426/2010, de 21 d’abril i IRP/1427/2010, IRP/1428/2010 i IRP/1429/2010, les tres de 29 d’abril, de convocatòria de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra llicenciats en informàtica (DP/07/10), psicologia (DP/06/10), història (DP/08/10) i enginyeria industrial (DP/23/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

Informàtica

Psicologia

Història

Enginyeria industrial