16.12.09

Sol·licitud de motivació de l'exclusió de l'acord sobre equiparació retributiva del CME

En data d'ahir es va presentar a registre una sol·licitud en la què es demana a l’administració que informi dels motius pels quals es va excloure a una part del col·lectiu dels membres de l’escala de suport de l’Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra.