16.12.09

Al·legacions a l'esborrany de Reglament de llicències, permisos i reduccions de jornada

Us adjuntem la resposta de l'administració en relació a les al·legacions presentades a l'esborrany de Reglament de llicències, permisos i reduccions de jornada del CME (presentat en data 10 de març de 2009). De les esmenes presentades únicament s'ha acceptat l'obligació de motivar aquelles resolucions que siguin desfavorables. L'acceptació d'aquesta esmena ha implicat la incorporació al text d'un nou precepte (article 21).