27.11.09

Concurs general de trasllats de Facultatius i Concursos Oposició a l’Escala de Suport

Arran de l’anunci que ens va fer l’Administració sobre la imminent convocatòria del concurs general de trasllats de facultatius i dels concursos oposició a les diferents categories de l’Escala de Suport del cos de Mossos d’Esquadra (CME), des de l’AFITCME hem cregut necessari trametre una sèrie de consideracions al respecte a la Subdirecció General de Recursos Humans de la DGP.

Com que el tema és molt rellevant, ens hagués agradat realitzar un procés més participatiu amb els afiliats per tal de discutir la qüestió. Tanmateix, davant les incomprensibles presses de l'Administració, hem hagut de realitzar un text de mínims que deixi constància de les qüestions que considerem més rellevants.

Sabem que és un tema molt complex que genera posicions molt confrontades i en el qual és molt difícil, per no dir impossible, aconseguir un consens. Tot i això, creiem que no podíem restar inactius davant una qüestió que afecta de manera tan substancial al nostre col·lectiu, tant als funcionaris interins com als de carrera.

Estem convençuts que les nostres aportacions no agradaran a tothom o no satisfaran a tothom de la mateixa manera. Com hem dit, és un tema molt complex en el qual és gairebé impossible satisfer a tots els agents implicats. Tot i això, hem intentat ser el màxim d’objectius i equànimes possible i hem efectuat unes aportacions pensades pel que entenem que és el bé del col·lectiu.

Durant els darrers dies hem escoltat l’opinió de molta gent i molt diversa. Les aportacions que us adjuntem són el fruit d‘aquest diàleg en combinació amb les nostres conviccions.

En darrer lloc ens volem posar a la vostra disposició, com hem estat sempre, per tot allò en què us puguem ser útils.

Accés a la Sol·licitud presentada.