22.12.16

RECLAMACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF PER LA PRESTACIÓ DE MATERNITAT/PATERNITAT

Recentment el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictat una sentència en la qual declara que l'import de la prestació de maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de tributar per IRPF i, per tant, aquesta sentència obre la porta a reclamar  la devolució d'aquests diners deixats de percebre. Si bé és cert que el Tribunal Superior de Justicia d'Andalusia també ha dictat una altra sentència en sentit contrari, cap de les dues sentències estableixen jurisprudència i totes dues circumscriuen els seus efectes al cas de la persona que, amb la seva reclamació judicial, ha donat origen al litigi.
Com que la interpretació que fa el TSJM no obliga a l'Agència Tributària a modificar el seu criteri, totes les reclamacions que es presentin d'ara endavant o que ja s'han presentat a partir del precedent de la sentència del TSJ de Madrid s'hauran de dirimir una a una i, probablement, en algun cas acabarà pronunciant-se el Tribunal Suprem (TS).  

Com que el termini màxim per reclamar un deute a l'Agència Tributària és de 4 anys, totes aquelles persones que en la seva declaració de la renta dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015 hagin inclós la prestació per maternitat o paternitat, poden reclamar la devolució de l'IRPF que hagin pagat de més. 

Des d'AFITCME oferim gratuïtament l'assessorament necessari per dur a terme aquesta reclamació a tots els afiliats que heu percebut prestacions de maternitat o paternitat des de l'any 2012 i que estigueu interessats en reclamar la devolució de l'IRPF, com un servei més dels que oferim als afiliats.

Per a més informació sobre el procediment, consulteu la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME