17.7.09

L’AFITCME s’interessa pel complement específic dels Facultatius i Tècnics del CME

Des de l’AFITCME hem presentat a registre una sol·licitud en què demanem que l’Administració ens informi sobre el complement específic que cobren els facultatius i tècnics del CME. En aquest sentit, hem demanat que ens facilitin una relació de tots els llocs de treball de I'escala de suport del CME i l'import del complement específic assignat a cada lloc, desglossat en les diferents quantitats amb què es retribueix cadascun dels conceptes que el componen: I’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, de responsabilitat, d'incompatibilitat, de perillositat, de penositat, de mobilitat per raó del servei i d'especificitat d'horaris.

1 comentari:

Anònim ha dit...

llegir tot el bloc, bastant bo