7.7.15

L'ESCALA DE SUPORT ACONSEGUEIX RECUPERAR LA MOBILITAT PERDUDA EL 2012

Finalment, en l'última RLT publicada per Funció Pública s'ha executat la sentència del TSJC guanyada pels serveis jurídics d'AFITCME que declarava la nul·litat de la descripció de la clau GE que va aparèixer a l'RLT de 2012 i s'ha rectificat la descripció de la clau GE publicada en les refoses dels anys 2012 i 2014.

Tal i com es pot comprovar al final de la pàgina 13/120 de la resolució GRI/1282/2015, de 12 de juny, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball PDF (1.24 MB), la descripció de la clau GE  (del col·lectiu cossos) torna a ser la mateixa que havia estat vigent fins el juny de 2012; és a dir, que es refereix a "tots els cossos i escales d'administració general i especial dels grups corresponents".


Per causa de la modificació arbitrària i irregular de l'RLT per part de Funció Pública, l'any 2012 AFITCME es va veure en la necessitat de garantir una fita transcendental: assegurar el dret a la mobilitat dels funcionaris de l'escala de suport a llocs de treball oberts a tots els cossos i escales d'administració general i especial i revertir la nova situació creada amb la publicació de l'RLT de 2012.

  
Després de tres anys en què s'ha limitat de manera totalment irregular el dret a una mínima promoció professional dels facultatius i tècnics del CME, gràcies al recurs interposat per AFITCME, a la mobilització del col·lectiu i la implicació de tots els facultatius i tècnics que van signar la carta de suport a la demanda interposada per l'Associació, vam aconseguir aquesta victòria judicial i entre tots hem pogut revertir la situació creada: d'ara endavant els companys que ho desitgin podran tornar a optar a tots els processos selectius que es publiquin referits a llocs de treball amb clau GE (habitualment llocs singulars o de comandament). 

JUNTS HO HEM FET POSSIBLE!!!! 

La Junta Directiva d'AFITCME