23.7.10

Publicació de resolució que declara deserta convocatòria de promoció interna

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5677) la resolució IRP/2271/2010, de 15 de juliol, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de la convocatòria de concurs oposició, pel torn de promoció interna, per cobrir quatre places de la categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat, informàtica, i es declara deserta l'esmentada convocatòria (núm. de registre de la convocatòria DP/07/10).

Accés al text íntegre de la resolució:

informàtica