26.6.10

Publicació de resolucions que declaren desertes convocatòries de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5657) les resolucions IRP/2079/2010, IRP/2080/2010, i IRP/2081/2010 de 14 de juny, per les quals es declaren desertes les convocatòries de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos de psicologia (DP/06/10), història (DP/08/10) i enginyeria industrial (DP/23/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

psicologia

història

enginyeria industrial