3.6.11

L’ACORD DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE 2011, A INSTÀNCIES DE L'AFITCME, INCLOU DOS CURSOS ADREÇATS ALS FACULTATIUS I TÈCNICS

Enguany, a instàncies de l’AFITCME, per primera vegada s’han inclòs dos cursos únicament destinats als facultatius i tècnics del CME en l’Acord en matèria de formació contínua per l’any 2011.

Des de l'AFITCME vam presentar a l'Administració diferents propostes de cursos especialment adreçats a facultatius i tècnics sobre matèries relacionades amb diferents especialitats, de les quals finalment s’han seleccionat els dos cursos que consten a la graella:

-Curs sobre les limitacions de llibertat (24 hores)

-Curs sobre la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques (10 hores)

Després de tant de temps lluitant per aconseguir formació especialitzada adreçada als membres de l’escala de suport, valorem molt positivament haver obert la porta de la formació continua als facultatius i tècnics i considerem que la introducció d'aquests 2 cursos a la graella és un gran pas pel que suposa de novetat i trencador respecte al passat, tot i que no perdem de vista que encara es tracta d'una oferta formativa molt limitada, tenint en compte que dista molt de cobrir les necessitats de les diferents titulacions que conformen l'escala de suport.

Si voleu tenir accés a l’Acord de formació contínua de 2011 podeu accedir a la part privada.

Junta Directiva de l'AFITCME