8.6.11

CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ PER TRACTAR TEMES REFERENTS A L’ESCALA DE SUPORT

Per primera vegada des de la creació dels llocs de treball de facultatiu i tècnic del CME, a instàncies de l’AFITCME, l’Administració ha acceptat constituir una comissió per tractar temes referents a l’escala de suport.

Així, l’1 de juny de 2011 es va constituir l’esmentada comissió bilateral Administració-organitzacions sindicals representatives del CME, en la qual es va fer un plantejament inicial dels principals aspectes que haurien de ser objecte de tractament, entre els quals destaquen les funcions que han de portar a terme els membres de l’escala de suport, les seves dependències, carrera professional, formació i condicions laborals, així com també la necessitat d’elaborar un nou Decret de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics.

Valorem molt positivament que després d’haver-ho reclamat en reiterades ocasions l’Administració hagi accedit a obrir una mesa de negociació destinada a debatre sobre les funcions dels membres de l’escala de suport, sobre el seu enquadrament dins del cos i sobre les condicions laborals dels facultatius i tècnics. Tanmateix, esperem que aquesta comissió es torni a reunir periòdicament per debatre a fons els temes que afecten el nostre col·lectiu.

Per qualsevol dubte o aclariment, estem a la vostra disposició.

Junta Directiva de l'AFITCME