4.4.11

El Síndic dona la raó a l’AFITCME sobre la sol·licitud d’informació relativa a la creació d’un lloc de treball de facultatiu seguretat viària

El 19 d’octubre de 2010, l’AFITCME va plantejar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per la manca de resposta per part de l'Administració a la sol·licitud d’informació registrada el 2 de juliol de 2010 sobre l’expedient de creació d’un lloc de treball de facultatiu/va en seguretat viària i altres qüestions relacionades amb aquest lloc de treball.

Després d’haver estudiat l’assumpte denunciat, el Síndic de Greuges de Catalunya ens ha donat la raó i, més enllà de limitar-se a requerir al Departament d’Interior per tal que donés resposta a la nostra sol·licitud, ha entrat a valorar el contingut de l’ofici, de data 9 de desembre de 2010, que la Subdirectora General de Recursos Humans (SGRH) ens va fer arribar el 17 de desembre de 2010, en el qual manifestava que no podia facilitar-nos la informació i la documentació sol·licitada.

El Síndic de Greuges ha suggerit al Departament d’Interior que dicti una nova resolució que valori si, en relació amb la nostra petició, es dóna algun dels elements en base als quals la legislació de procediment administratiu permet denegar l’accés i, en cas que no sigui així, procedeixi a lliurar-nos la informació sol·licitada. En la mateixa comunicació el Síndic considera que la Llei reguladora de l’Oficina Antifrau de Catalunya no imposa cap deure de secret i confidencialitat a l’administració afectada per les seves investigacions, així com que la nostra petició va més enllà del cas que els mitjans de comunicació han fet públic, ja que es refereix a qüestions relatives al lloc de treball i a la seva convocatòria, sense que se n'apreciïn referències personals als participants en la convocatòria. També ha remarcat que troba a faltar que en la resposta de la SGRH no es mencioni cap dels motius previstos en la legislació que puguin justificar una limitació o un condicionament de l’accés a la informació demanada.

Des de l’AFITCME valorem positivament el pronunciament del Síndic de Greuges, que junt amb el pronunciament de 24/12/2010 del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, ens emparen en les nostres pretensions.

Tanmateix, estem expectants per rebre la resolució al recurs d’alçada que vam interposar el 17/1/2011 davant el Director General de la Policia contra la comunicació de la Subdirecció General de Recursos Humans que ens denegava la informació sol·licitada. Esperem que l’Administració rectifiqui la seva actitud obstruccionista i ens lliuri còpia de la documentació que va servir de base per tal que la Comissió Tècnica de la Funció Pública acordés la creació del lloc de treball de facultatiu/va seguretat viària. En cas que no sigui d’aquesta manera, haurem de prendre noves mesures, com recórrer en via judicial.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a la part privada.

Junta Directiva de l'AFITCME

1 comentari:

Anònim ha dit...

us felicito!! per la iniciativa i pel resultat!
Núria Gómez Morell, afiliada de Girona!