28.9.10

Publicació de llistes definitives

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5723) les resolucions IRP/3047/2010, IRP/3048/2010, IRP/3049/2010, IRP/3050/2010 i IRP/3051/2010 de 21 de setembre, per les qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de les convocatòries de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir places de la categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat en enginyeria industrial (DLP/23/10), biologia-bioquímica (DLP/19/10), farmàcia (DLP/12/10), història (DLP/08/10) i psicologia (DLP/06/10), respectivament.

enginyeria industrial

biologia-bioquímica

farmàcia

història

psicologia