7.7.10

Publicació de resolucions que declaren desertes convocatòries de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5665) les resolucions IRP/2229/2010, IRP/2230/2010, i IRP/2231/2010 de 30 de juny, per les quals es declaren desertes les convocatòries de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos de arquitectura (DP/09/10), enginyeria de telecomunicacions (DP/11/10) i infermeria (DP/18/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

arquitectura

enginyeria de telecomunicacions

infermeria