14.6.10

Publicació de resolucions que declaren desertes convocatòries de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5649) les resolucions IRP/1890/2010 i IRP/1891/2010 de 4 de juny, per les quals es declaren desertes les convocatòries de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de farmàcia (DP/12/10) i biologia-bioquímica (DP/19/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

Farmàcia

Biologia-bioqumica