23.6.10

Publicació de llistes provisionals

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5656) la resolució IRP/2050/2010 de 7 de juny, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la convocatòria de concurs oposició, pel torn de promoció interna, per cobrir quatre places de la categoria de facultatiu/iva, informàtica, de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria DP/07/10).

Accés al text íntegre de la resolució